Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Isentress mot HIV får begränsad subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att HIV-läkemedlet Isentress ingår i högkostnadsskyddet från den 10 mars 2008.

HIV-infektion är en svår sjukdom som obehandlad leder till döden. Vid resistensutveckling mot annat HIV-läkemedel är det angeläget att ha flera alternativa läkemedel att välja mellan. Isentress ger god medicinsk effekt utan att vara dyrare än andra tillgängliga behandlingsalternativ för patienter med höggradig resistensutveckling. LFN har därför beslutat att Isentress ska ingå i högkostnadsskyddet.

Begränsningar

Ingår endast för patienter med dokumenterad resistens mot ett HIV-läkemedel.

Villkor

Företaget ska snarast anmäla till Läkemedelsförmånsnämnden om företaget ansöker om ny eller ändrad indikation för Isentress.

Företaget ska vid all marknadsföring tydligt informera om de begränsningar som gäller för förskrivning av Isentress med subvention.

Sidinformation


Publicerad
17 april 2008