TLV logotyp

Isentress mot HIV får begränsad subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att HIV-läkemedlet Isentress ingår i högkostnadsskyddet från den 10 mars 2008.

HIV-infektion är en svår sjukdom som obehandlad leder till döden. Vid resistensutveckling mot annat HIV-läkemedel är det angeläget att ha flera alternativa läkemedel att välja mellan. Isentress ger god medicinsk effekt utan att vara dyrare än andra tillgängliga behandlingsalternativ för patienter med höggradig resistensutveckling. LFN har därför beslutat att Isentress ska ingå i högkostnadsskyddet.

Begränsningar

Ingår endast för patienter med dokumenterad resistens mot ett HIV-läkemedel.

Villkor

Företaget ska snarast anmäla till Läkemedelsförmånsnämnden om företaget ansöker om ny eller ändrad indikation för Isentress.

Företaget ska vid all marknadsföring tydligt informera om de begränsningar som gäller för förskrivning av Isentress med subvention.

Publicerad 17 april 2008

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV