Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Revlimid får begränsad subvention

Revlimid är ett särläkemedel för behandling av cancersjukdomen multipelt myelom. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen lenalidomid, och hämmar tillväxten av cancerceller.

Multipelt myelom behandlas med cytostatika och vid återfall med läkemedlet Velcade som redan ingår i läkemedelsförmånerna. Behandlingskostnaden med Revlimid är betydligt högre än med Velcade, den medicinska effekten är dock likartad.

Vi bedömer därför att Revlimid är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ endast för patienter som inte bör behandlas med Velcade, subventionen riktar sig till denna patientgrupp från och med den 14 mars 2008.

Begränsningar

Revlimid ingår i läkemedelsförmånerna endast för de patienter som inte är lämpliga att behandlas med Velcade.

Villkor

Företaget åläggs att i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om denna begränsning.

Sidinformation


Publicerad
17 april 2008