Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Volibris mot PAH ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vi har beslutat att Volibris ska ingå i höstkostnadsskyddet men endast för patienter som inte kan behandlas med Revatio.

PAH, Pulmonell arteriell hypertension, är en obotlig sjukdom som innebär att blodkärlen i lungorna är för trånga. Sjukdomen leder till att hjärtat måste arbeta hårdare och att patienten blir andfådd och trött. De som lider av sjukdomen får med tiden allt svårare att röra sig utan att få exempelvis bröstsmärtor och svimningskänslor.

Det finns flera läkemedel inom högkostnadsskyddet för behandling av PAH. Ett av dem är Revatio vars aktiva substans sildenafil vidgar kärlen i lungorna och minskar belastningen på hjärtat. Patientens förmåga till fysisk aktivitet ökar.

Jämfört med Revatio är Volibris dyrare och företaget har inte kunnat visa att det ger bättre medicinsk effekt. Det är emellertid viktigt att det finns flera alternativa läkemedel tillgängliga för de som lider av PAH.

Vi bedömer att Volibris är ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av PAH för de som inte kan behandlas med sildenafil.

Vi beslutar med bakgrund av ovanstående att Volibris ska ingå i högkostnadsskyddet men endast för patienter som inte kan behandlas med sildenafil. Företaget ska tydligt informera om begränsningen i all extern information.

Beslutet gäller från och med den 4 november 2008.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008