TLV logotyp
TLV logotyp

Efient ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Efient för behandling av akut kranskärlssjukdom ingår med begränsning i högkostnadsskyddet från och med den 12 september 2009.

Efient behandlar akut kranskärlssjukdom hos patienter som genomgår ballongvidgning i hjärtats kranskärl. Läkemedlet ges för att förhindra blodproppar.

Vi bedömer att Efient inte är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för hela denna patientgrupp.

Efient kan ha ett värde för vissa patienter som har behov av ett snabbt insättande och en snabb effekt. Eller för de som inte får tillräcklig effekt av läkemedlet klopidogrel som ges mot blodproppsbildning.

Vi beslutar att Efient ska ingå i högkostnadsskyddet endast för de patienter som inte får tillräcklig effekt av klopidogrelbehandling.

Publicerad 15 oktober 2009

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter