Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Efient ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Efient för behandling av akut kranskärlssjukdom ingår med begränsning i högkostnadsskyddet från och med den 12 september 2009.

Efient behandlar akut kranskärlssjukdom hos patienter som genomgår ballongvidgning i hjärtats kranskärl. Läkemedlet ges för att förhindra blodproppar.

Vi bedömer att Efient inte är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för hela denna patientgrupp.

Efient kan ha ett värde för vissa patienter som har behov av ett snabbt insättande och en snabb effekt. Eller för de som inte får tillräcklig effekt av läkemedlet klopidogrel som ges mot blodproppsbildning.

Vi beslutar att Efient ska ingå i högkostnadsskyddet endast för de patienter som inte får tillräcklig effekt av klopidogrelbehandling.

Sidinformation


Publicerad
15 oktober 2009