TLV logotyp

Efient ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning

Efient ingår i högkostnadsskyddet med en ny begränsning från och med den 1 april 2010. Läkemedlet förebygger blodproppar som kan uppstå på grund av ballongvidgning vid akut kranskärlssjukdom.

Efient ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för de som trots behandling med klopidigrel fått stenttrombos. Läkemedlet förhindrar att det bildas blodproppar under och efter ingreppet.

Företaget som står bakom produkten har ansökt om att Efient ska ingå i högkostnadsskyddet för alla med akut kranskärlsjukdom som genomgår ballongvidgning i hjärtats kranskärl.

Vi bedömer att Efient inte är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för hela denna patientgrupp. Efient kan däremot ha ett värde för fler patientgrupper än endast de som trots behandling med klopidigrel fått stenttrombos.

Vi beslutar därför att ändra begränsningen för Efient. Läkemedlet ingår från och med den 1 april 2010 i högkostnadsskyddet för patienter som på grund av ST-höjningsinfarkt fått Efient insatt i det akuta skedet på sjukhus, om det bedöms medicinskt nödvändigt.

Läkemedlet ingår även i högkostnadsskyddet för patienter med diabetes samt patienter som trots behandling med klopidogrel fått stenttrombos.

Publicerad 14 april 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV