Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Firazyr ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Firazyr, ikatibant, är ett särläkemedel som behandlar den sällsynta sjukdomen hereditärt angioödem (HAE). Läkemedlet ingår sedan den 26 mars 2010 i högkostnadsskyddet men endast för akut behandling av svåra anfall av HAE.

HAE visar sig som anfall av svullnader i hud och slemhinnor samt svåra buksmärtor. Patienten kan drabbas av livshotande tillstånd om sjukdomen angriper luftvägarna.

Sedan tidigare finns läkemedlet Berinert i högkostnadsskyddet för behandling av HAE. Firazyr är mer kostnadseffektivt än Berinert vid akut behandling av svåra anfall av HAE. Det är för dessa patienter som Firazyr subventioneras.

Firazyr är ett nyintroducerat läkemedel där ingen tidigare behandlingspraxis finns etablerad. Vi anser därför att det är angeläget att följa upp hur läkemedlet används inom högkostnadsskyddet.

Senast den 31 augusti 2011 ska företaget redovisa vid vilka typer av anfall Firazyr använts, antalet patienter som får behandling med Firazyr samt hur mycket läkemedel varje patient använt.

Företaget ska i all marknadsföring och information om läkemedlet tydligt upplysa om de begränsningar som gäller för förskrivning av Firazyr med subvention.

Sidinformation


Publicerad
19 april 2010