TLV logotyp

Firazyr ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Firazyr, ikatibant, är ett särläkemedel som behandlar den sällsynta sjukdomen hereditärt angioödem (HAE). Läkemedlet ingår sedan den 26 mars 2010 i högkostnadsskyddet men endast för akut behandling av svåra anfall av HAE.

HAE visar sig som anfall av svullnader i hud och slemhinnor samt svåra buksmärtor. Patienten kan drabbas av livshotande tillstånd om sjukdomen angriper luftvägarna.

Sedan tidigare finns läkemedlet Berinert i högkostnadsskyddet för behandling av HAE. Firazyr är mer kostnadseffektivt än Berinert vid akut behandling av svåra anfall av HAE. Det är för dessa patienter som Firazyr subventioneras.

Firazyr är ett nyintroducerat läkemedel där ingen tidigare behandlingspraxis finns etablerad. Vi anser därför att det är angeläget att följa upp hur läkemedlet används inom högkostnadsskyddet.

Senast den 31 augusti 2011 ska företaget redovisa vid vilka typer av anfall Firazyr använts, antalet patienter som får behandling med Firazyr samt hur mycket läkemedel varje patient använt.

Företaget ska i all marknadsföring och information om läkemedlet tydligt upplysa om de begränsningar som gäller för förskrivning av Firazyr med subvention.

Publicerad 19 april 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV