Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att begränsa subventionen för Cymbalta

Cymbalta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet ofta inte är kostnadseffektiv.

Cymbalta innehåller duloxetin och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för de som lider av depression, generaliserat ångestsyndrom eller smärtsam diabetesneuropati.

Det närmaste jämförelsealternativet till Cymbalta är venlafaxin. Cymbalta är inte ett bättre alternativ än venlafaxin vid behandling av depression men kostar cirka tio gånger så mycket.

Samtidigt är det många patienter som tar läkemedel för depression inte får tillräcklig effekt av sin första eller andra behandling. Därför behövs ett brett sortiment antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Cymbalta ska vara kvar inom högkostnadsskyddet men med begränsning.

Läkemedlet ingår från och med den 1 juli 2010 i högkostnadsskyddet endast för patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det.

Cymbalta ingår inte längre i högkostnadsskyddet för smärtsam diabetesneuropati från och med den 1 juli 2010. Inom högkostnadsskyddet finns för denna grupp läkemedlet Ariclaim som också innehåler duloxetin.

De som idag står på aktiv behandling med Cymbalta bör fullfölja sin behandling om inte behandlande läkare beslutar annorlunda.

Hur den begränsade subvention följs i vården kommer att utvärderas under första halvåret 2011.

Sidinformation


Publicerad
21 april 2010