Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Multaq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Multaq som förebygger förmaksflimmer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 maj 2010. Läkemedlet ska endast användas som tillägg till standardbehandling hos patienter med minst en riskfaktor för stroke.

I dag behandlas förmaksflimmer företrädesvis med frekvensreglerande läkemedel, vanligen betablockerare. Patienter med förmaksflimmer och minst en riskfaktor för stroke behandlas vanligen även med Waran. Multaq förändrar inte denna standardbehandling men kan bli aktuellt som tilläggsbehandling hos patienter med förmaksflimmer som dessutom har ökad risk för stroke.

Hos de som drabbas av förmaksflimmer ökar risken för stroke om de samtidigt har hjärtsvikt, diabetes eller högt blodtryck. Risken för stroke ökar även hos de som tidigare haft stroke och hos äldre personer, över 75 år.

Vi bedömer att kostnaden för att behandla med Multaq är rimlig endast när läkemedlet används som tillägg till standardbehandling för att förebygga återfall av förmaksflimmer, hos patienter med minst en riskfaktor för stroke. Multaq ska inte användas för att behandla patienter som enbart har förmaksflimmer. Kostnaden i förhållande till den nytta läkemedlet tillför hos dessa patienter är för hög.

Begränsningar i subventionen för Multaq

Vi beslutar att Multaq ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Multaq ingår endast i högkostnadsskyddet som tillägg till standardbehandling vid icke permanent förmaksflimmer, om minst en av följande riskfaktorer föreligger:

  • Tidigare stroke eller TIA
  • Hypertoni
  • Diabetes
  • Hög ålder, över 75 år

Sidinformation


Publicerad
20 maj 2010