Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Forsteo mot benskörhet får ny begränsning

Forsteo ingår i högkostnadsskyddet men ny begränsning från och med den 8 juni 2010. Den nya begränsningen innebär att en större grupp patienter kan få läkemedlet inom högkostnadsskyddet.

Benskörhet leder till ökad risk för benbrott. Forsteo används för att behandla benskörhet. Till skillnad från andra läkemedel vid benskörhet har Forsteo vissa fördelar då det bygger upp benvävnaden.

Sedan tidigare ingår Forsteo i högkostnadsskyddet för begränsade grupper av kvinnor som slutat menstruera och som har en hög risk för benbrott. Företaget som står bakom Forsteo har ansökt om att det ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet, för fler patientgrupper.

De har ansökt om subvention för behandling av benskörhet hos män med hög risk för benbrott. Likaså för patienter med benskörhet med hög risk för benbrott i samband med behandling med glukokortikoider.

Risken för benbrott hos de som har benskörhet är olika stor. Vi bedömer att det inte är kostnadseffektivt att behandla alla som har benskörhet med Forsteo.

Vi beslutar att Forsteo ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

Begränsning i subventionen för Forsteo

Forsteo ingår i läkemedelsförmånerna för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter. Grupperna begränsas enligt nedanstående.

Som förstahandbehandling endast för:

  • patienter som har T-score mindre än -3 och har haft minst två kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur
  • patienter med T-score mindre än -2,5 och har haft minst en klinisk kotfraktur och som kommer att behandlas med glukokortikoider i minst 6 månader med en dos av/motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn

Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 och då:

  • patienten haft minst en klinisk kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling
  • patienten under pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfrakturer

Med klinisk kotfraktur avses symptomgivande fraktur som verifierats med röntgen av ryggen. Röntgen behöver inte nödvändigtvis ske under pågående ryggsmärta, men ett rimligt orsakssamband mellan fraktur och smärta bör föreligga.

Du hittar beslutet i sin helhet, tillsammans med tidigare beslut för Forsteo, under relaterad informtion.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2010