TLV logotyp
TLV logotyp

Vedrop ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

E-vitaminlösningen Vedrop ingår i högkostnadsskyddet från och med den 8 juni 2010. Läkemedlet ska endast ges till barn till 18 års ålder som inte får effekt av eller inte kan ta fettlösligt E-vitamin.

Vedrop är ett vattenlösligt E-vitamin som används för att behandla och förebygga E-vitaminbrist. Det ges till barn och ungdomar som har medfödd eller ärftlig kronisk kolestas och därför otillräcklig förmåga att ta upp vitamin E. Otillräckligt upptag av E-vitamin leder på sikt till neurologiska skador.

Vedrop är ett vattenlösligt E-vitamin. Inom högkostnadsskyddet finns det fettlösliga E-vitaminpreparat som har betydligt lägre behandlingskostnad. För patienter som inte får effekt av eller inte kan ta fettlösligt E-vitamin är Vedrop det enda behandlingsalternativet.

Vi bedömer att behandling med Vedrop innebär en kostnadsbesparing jämfört med inte behandla dessa patienter alls. Får de inte behandling utvecklar de på sikt neurologiska skador. Det innebär att det uppstår kostnader för samhället som överstiger kostnaden för behandling.

För de patienter som kan behandlas med fettlösliga E-vitaminer är Vedrop inte ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Begränsning i subventionen för Vedrop

Vi beslutar att Vedrop ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Vedrop ingår endast i högkostnadsskyddet för barn till 18 års ålder som inte får effekt av eller inte kan ta fettlösligt E-vitamin.

Publicerad 15 juni 2010