Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cholestagel ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Det kolesterolsänkande läkemedlet Cholestagel ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 april 2010. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter.

Cholestagel är ett läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet. Framförallt sänker det LDL-kolesterolen som vid höga halter kan leda hjärt- och kärlsjukdom.

Familjär hyperkolesterolemi är en ärftlig sjukdom som ger för höga halter av just LDL-kolesterol. Behandling av denna sjukdom sker i första hand med statiner eller Ezetrol.

Företaget som står bakom produkten har ansökt om att Cholestagel ska få ingå i högkostnadsskyddet för de som lider av familjär hyperkolesterolemi och som inte får önskad effekt av statiner eller Ezetrol.

Cholestagel tillhör en grupp läkemedel som kallas gallsyrabindare. Inom högkostnadsskyddet finns en annan produkt inom samma grupp, Lestid. Lestid har en lägre behandlingskostnad än Cholestagel. Det saknas underlag som styrker att Cholestagel skulle vara kostnadseffektivt jämfört med Lestid som tilläggsbehandling till patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Familjär hyperkolesterolemi är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att det finns flera läkemedel att välja på.

Vi beslutar att Cholestagel ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

Begränsning i subventionen för Cholestagel

Cholestagel ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter med familjär hyperkolesterolemi som inte uppnått tillfredställande låga kolesterolnivåer vid optimerad behandling med statiner och Ezetrol. De ska även först ha provat men inte tolererat Lestid.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2010