Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Maxalt får begränsad subvention

Från och med den 15 oktober ingår Maxalt i högkostnadsskyddet med begränsning.

Vid nyinsättning för behandling av vuxna patienter med migrän ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig.

Dyra läkemedel ska inte subventioneras som förstahandsalternativ när det finns läkemedel med likartad effekt till lägre pris.

Vi har omprövat subventionen för samtliga triptanläkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Detta beslut är ett av flera beslut i denna omprövning.

Sidinformation


Publicerad
6 juli 2010