Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Celebra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 februari 2011 ingår Celebra i högkostnadsskyddet med begränsning. Läkemedlet är endast subventionerat för de som har hög risk för blödningar och för de med hög risk för mag- och tarmbiverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår.

Celebra är ett av flera läkemedel som lindrar symptomen vid de reumatiska sjukdomarna: artros,reumatoid artrit och ankyloserande spondylit.

Celebra är ett originalläkemedel som innehåller det verksamma ämnet celecoxib som i sin tur är en så kallad COX-2-selektiv hämmare.

Celebra har ett högre pris än övriga COX-hämmare i som ingått i vår vår omprövning av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Celebra är kostnadseffektiv endast för vissa patientgrupper. Dyra läkemedel ska endast ingå i högkostnadsskyddet då de verkligen behövs.

Vi beslutar att Celebra ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Celebra är endast subventionerat, och ingår i högkostnadsskyddet, för patienter som har hög risk för blödningar och för de som har hög risk för mag- och tarmbiverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår.

Beslutet gäller från och med den 1 februari 2011.

Celebra är ett av flera läkemedel som vi har omprövat

Vi har i uppgift att gå igenom det befintliga läkemedelssortimentet för att se som om läkemedlen ska kvarstå inom högkostnadsskyddet, eller inte. Celebra är ett av de läkemedel som ingått i vår omprövning av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2010