Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Targiniq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Targiniq för behandling av svår smärta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 5 oktober 2010. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter.

Targiniq är ett starkt smärtstillande läkemedel som innehåller bland annat opioiden oxikodon. Läkemedlet motverkar även förstoppning.

Förstoppning är vanligt vid medicinering med starka opioider. För att förebygga och behandla förstoppning används ofta ett laxerande läkemedel i kombination med det smärtstillande läkemedlet.

Kostnaden för att behandla med Targaniq i vissa styrkor är jämförbar med att behandla med oxikodon tillsammans med laxativ behandling. Det är inte alla patienter som får besvär med förstoppning vid behandling med opioider. Vissa behöver bara laxativ behandling för sina besvär .

Mot denna bakgrund beslutar vi att Targiniq ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter som redan fått behandling med oxidodon och trots pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning.

Beslutet gäller från och med den 5 oktober 2010.

Sidinformation


Publicerad
11 november 2010