Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Valdoxan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Valdoxan mot depression ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 oktober 2010. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter.

Valdoxen är ett läkemedel mot depression. Depressionssjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga. Sjukdomen medför också stora livskvalitetsförluster för både den som är drabbad och för närstående.

Valdoxan verkar på ett sätt som skiljer sig åt från övriga läkemedel mot depression. Det innebär att läkemedlet kan vara ett alternativ för patienter som på grund av biverkningar inte kan genomgå behandling med andra läkemedel mot depression. Valdoxan är inte ett kostnadseffektivt läkemedel om det används som ett förstahandsalternativ för behandling av depression.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Valdoxan ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet för patienter som på grund av biverkningar inte kan genomföra behandling med andra läkemedel mot depression.

Beslutet gäller från och med den 29 oktober 2010.

Sidinformation


Publicerad
6 december 2010