TLV logotyp

Valdoxan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Valdoxan mot depression ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 oktober 2010. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter.

Valdoxen är ett läkemedel mot depression. Depressionssjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga. Sjukdomen medför också stora livskvalitetsförluster för både den som är drabbad och för närstående.

Valdoxan verkar på ett sätt som skiljer sig åt från övriga läkemedel mot depression. Det innebär att läkemedlet kan vara ett alternativ för patienter som på grund av biverkningar inte kan genomgå behandling med andra läkemedel mot depression. Valdoxan är inte ett kostnadseffektivt läkemedel om det används som ett förstahandsalternativ för behandling av depression.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Valdoxan ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet för patienter som på grund av biverkningar inte kan genomföra behandling med andra läkemedel mot depression.

Beslutet gäller från och med den 29 oktober 2010.

Publicerad 06 december 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV