Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pradaxa ingår numera i högkostnadsskyddet med begränsning

Pradaxa ingår sedan 2008 i högkostnadsskyddet. Läkemedlet förebygger blodpropp hos patienter med knä- eller höftprotes. Från och med den 15 december 2010 ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet med en begränsning.

Pradaxa används för att förhindra att patienter som har fått en knä- eller höftprotes ska få blodpropp, så kallad venös tromboembolism (VTE).

Pradaxa har tidigare ingått i högkostnadsskyddet utan begränsning. Företaget som står bakom produkten har ansökt till den europeiska godkännandemyndigheten EMA (European Medicines Agency) om att läkemedlet även ska få användas för behandling av förmaksflimmer. Det är dock högst osäkert att det är kostnadseffektivt att behandla förmaksflimmer med Pradaxa.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till sitt nuvarande godkända användningsområde. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter som genomgått en protesoperation i knä- eller höftled - för att förhindra blodpropp.

Beslutet gäller från och med den 15 december 2010.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2010