Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Qutenza ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Det smärtlindrande plåstret Qutenza ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 18 februari 2011. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för de patienter som inte tål eller inte får tillräcklig smärtlindring av amitriptylin eller gabapentin.

Qutenza är ett nytt läkemedel i form av plåster som används för att lindra nervsmärta hos vuxna icke-diabetiker som har smärtor på grund av skador eller störningar på perifera nerver, det vill säga på nerver som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen. Nervförändringarna kan ha orsakats av en mängd olika sjukdomar, till exempel bältros eller HIV-infektion, och kan ge ett stort och långvarigt lidande. Applicering av Qutenza plåster ska göras av läkare eller sjuksköterska under övervakning av läkare.

Förstahandsval för behandling av nervsmärta är läkemedel som innehåller ämnena amitriptylin eller gabapentin. För patienter som inte tål eller inte får tillräcklig smärtlindrande effekt av dessa ämnen är det angeläget att det finns ett alternativt läkemedel. Kostnaden för att behandla med Qutenza är inte högre än för jämförbart läkemedel som redan finns inom högkostnadsskyddet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Qutenza ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte tål eller inte får tillräcklig smärtlindrande effekt av antingen amitriptylin eller gabapentin.

Beslutet gäller från och med den 18 februari 2011.

Sidinformation


Publicerad
24 februari 2011