Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cancerläkemedlet Tasigna i styrkan 200 mg ingår numera i högkostnadsskyddet med begränsning

Tasigna, 200 mg, ingår numera med begränsning i högkostnadsskyddet. Styrkan 150 mg är däremot inte längre subventionerad och ingår därmed inte i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 7 april 2011.

Vi har beslutat att cancerläkemedlet Tasigna, 150 mg, inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet samt att Tasigna, 200 mg, endast ska ingå i högkostnadsskyddet med nedanstående begränsning:

Tasigna ingår endast i högkostnadsskyddet vid behandling av vuxna med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk accelererad fas, med resistens eller intolerans mot tidigare behandling där imatinib (Glivec) ingått.

Tasigna fick i januari 2011 en ny indikation och är numera godkänd även för att behandla nydiagnostiserad Philadelphiakromosompositiv kronisk KML i kronisk fas.

De företag som har tillstånd att sälja ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet ska anmäla till oss när ett läkemedel fått en ny eller ändrad indikation. Vi har inte fått någon sådan anmälan. Företaget har heller inte i sin ansökan om pris och subvention för den nya styrkan, 15 mg, redovisat att styrkan endast är godkänd för den nya indikationen. Företaget har därmed brustit i sin informationsskyldighet. Detta har lett till att vi inte haft möjlighet att pröva om den nya styrkan Tasigna 150 mg är kostnadseffektiv och ska ingå i högkostnadsskyddet.

Vi bedömer också att det inte är tillräckligt utrett att användningen av Tasigna 200 mg är kostnadseffektiv för hela sitt godkända användningsområde. Fram till att företaget visat att Tasigna 200 mg är kostnadseffektiv för hela sitt godkända användningsområde gäller subvention enbart för den tidigare godkända indikationen.

Det innebär att Tasigna 200 mg är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet med ovanstående begränsning.

Beslutet gäller från och med den 7 april 2011.

Sidinformation


Publicerad
15 april 2011