Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny ampullstorlek av Ventavis ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Särläkemedlet Ventavis i ampullstorlek 1 ml ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Beslutet gäller från och med den 5 maj 2011.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar förekommer hos högst fem av 10 000 personer inom EU.

Ventavis är ett särläkemedel för behandling av pulmonell arteriell hypertension, PAH. PAH är en obotlig sjukdom som innebär att blodkärlen i lungorna är för trånga. Sjukdomen leder till att trycket i lungornas blodkärl ökar och att hjärtat därför måste arbeta hårdare. Patienten blir andfådd och trött.

Särläkemedlet Ventavis innehåller ett ämne som vidgar blodkärlen och på så sätt ökar blodflödet. Patienten andas in läkemedlet med hjälp av en inandningsutrustning.

Kostnaden för att behandla med Ventavis i ampullstorlek 1 ml, är inte högre än den för att behandla med läkemedlet Remodulin. Remodulin är ett liknande läkemedel mot PAH som ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

Ingår endast i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ventavis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som tidigare prövat sildenafil (Revatio) eller tadalafil (Adcirca) mot PAH och ambrisentan (Volibris) eller bosentan (Tracleer) mot PAH, men där dessa inte haft tillräcklig effekt.

Beslutet gäller från och med den 5 maj 2011.

Ventavis ingår sedan 2004 i högkostnadsskyddet med en förpackning som innehåller ampuller i storleken 2 ml.

Sidinformation


Publicerad
13 maj 2011