TLV logotyp
TLV logotyp

Palexia Depot ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 10 juni 2011 ingår Palexia Depot i högkostnadsskyddet med begränsning till en viss grupp patienter.

Palexia Depot kan användas för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna patienter för vilka endast läkemedel med opioider ger tillräcklig smärtlindrande effekt.

Det ansökande företaget har inte visat att läkemedlet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för alla patienter som rekommenderas behandling med starka opioider.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Palexia Depot ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, en stark opioid och avbrutit behandlingen.

Beslutet gäller från och med den 10 juni 2011.

Publicerad 20 juni 2011