Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ruconest ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 oktober 2011 ingår Ruconest i högkostnadsskyddet med begränsning till en viss grupp patienter.

Ruconest är ett läkemedel för behandling av vuxna med den mycket ovanliga ärftliga sjukdomen Hereditärt angioödem. Sjukdomen innebär att patienten har brist på ett enzym som kallas C1-esterashämmare. Denna brist kan leda till återkommande anfall med svullnad, magsmärta, andningssvårigheter och andra symtom. Anfallen varierar i svårighetsgrad från relativt milda till livshotande.

Vi anser att det finns en risk att Ruconest i vissa fall kommer att användas vid behandling av mindre svåra anfall. Företaget har inte visat att Ruconest är kostnadseffektivt för denna typ av användning.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ruconest ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2011