Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xarelto ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xarelto ingår sedan 2009 i högkostnadsskyddet. Läkemedlet förebygger blodpropp hos patienter med knä- eller höftprotes. Från och med den 18 november 2011 ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet med en begränsning.

Xarelto används för att förhindra att patienter som har fått en knä- eller höftprotes ska få blodpropp, så kallad venös tromboembolis, VTE.

Xarelto har tidigare ingått i högkostnadsskyddet utan begränsning. Företaget som står bakom produkten har fått ett positivt yttrande av den europeiska godkännandemyndigheten EMA (European Medicines Agency) om att läkemedlet även ska få användas för behandling av förmaksflimmer och djup ventrombos. Det är dock högst osäkert att det är kostnadseffektivt att behandla dessa användningsområden med Xarelto.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xarelto ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till det godkända användningsområdet som gällde när Xarelto fick ingå i högkostnadsskyddet 2009. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter som genomgått en protesoperation i knä- eller höftled - för att förhindra blodpropp.

Beslutet gäller från och med den 18 november 2011.

Sidinformation


Publicerad
5 december 2011