TLV logotyp

Eliquis ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Eliquis (apixaban) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 9 december 2011. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för den nuvarande indikationen.

Eliquis är ett läkemedel som ska användas för att förebygga venös tromboembolism hos vuxna som genomgått operation för byte av höft- eller knäled. Venös tromboembolism är ett samlingsnamn för de sjukdomar som orsakas av trombos i de djupt liggande venerna (djup ventrombos) och lungemboli.

Tillstånden kan inträffa med eller utan symtom. De vanligaste symtomen vid djup ventrombos är smärta följt av ömhet, ankel- och vadsvullnad. Delar av blodproppen kan lossna och föras vidare till lungan och orsaka lungemboli. Lungemboli kan vara livshotande.

Vi bedömer att Xarelto och Pradaxa är de två mest relevanta jämförelsealternativen till Eliquis.

Vi bedömer att Eliquis och Xarelto som likvärdiga behandlingsalternativ vid förebyggande behandling av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv knä- eller höftledsplastik. Det ansökta priset för Eliquis är detsamma som behandlingskostnaden per dag för Xarelto.

Vidare bedömer vi att Eliquis sannolikt är förknippat med en lägre risk för venösa tromboemboliska händelser jämfört med Pradaxa, utan att öka risken för blödningar. Med företagets hälsoekonomiska modell som grund bedömer vi att behandling med Eliquis är kostnadseffektivt jämfört med behandling med Pradaxa.

Vi beslutar att Eliquis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för att förebygga venös tromboembolism hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.

Beslutet gäller från och med den 9 december 2011.

Publicerad 13 december 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV