Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta (nervsmärta) och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.

Lyrica är ett läkemedel som används vid neuropatisk smärta, generaliserat ångessyndrom och epilepsi. Vi bedömer att Lyrica inte är ett kostnadseffektivt förstahandsalternativ vid behandling av neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Vid neuropatisk smärta ska Lyrica bara ges med subvention till de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig ett tricykliskt antidepressivt läkemedel eller gabapentin.

Vid generaliserat ångestsyndrom ska Lyrica endast ges med subvention till de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl, till exempel på grund av kontraindikationer.

Lyrica används idag av många patienter som inte tidigare har prövat andra mer kostnadseffektiva alternativ. I dessa fall bör förskrivaren överväga att ställa över patienterna till sådana alternativ.

Till patienter med epilepsi är gabapentin det mest relevanta jämförelsealternativet till Lyrica. De har samma verkningsmekanism och båda har indikation som tilläggsbehandling. Vi bedömer att användningen av Lyrica vid epilepsi är kostnadseffektiv och ska därför i fortsättningen subventioneras utan begränsning.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lyrica ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning vid neuropatisk smärta samt vid gneraliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi är Lyrica fortsatt subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2011