Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förebyggande behandling av malaria vid utlandsresa utesluts ur högkostnadsskyddet

Vi bedömer att förebyggande behandling av malaria så kallad malariaprofylax inte tillhör de prioriterade åtgärderna inom hälso- och sjukvården som bör finansieras med offentliga medel. Därför har vi beslutat att malariaprofylax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet från den 1 mars 2012. För andra godkända behandlingsområden ska läkemedlen Lariam, Malarone och Klorokinfosfat Recip dock även i fortsättningen ingå i högkostnadsskyddet.

Omprövning omfattar läkemedlen Lariam (meflokin), Malarone (atovakvon, proguanil)och Klorokinfosfat Recip (klorokinfosfat). Dessa läkemedel används som malariaprofylax men har även andra godkända behandlingsområden.

Läkemedlen ingick i högkostnadsskyddet på grund av övergångsregler. I förarbetena till den nuvarande lagstiftningen framgår det att vård av andra skäl än sjukdom, som exempelvis vacciner inför utlandsresor, inte bör finansieras med offentliga medel. Trots detta har malariaprofylax kommit att ingå i förmånssystemet. Detta på grund av utformningen av de regler som gällde för övergången från föregående till nuvarande lagstiftning.

De prioriteringsriktlinjer för hälso- och sjukvården som riksdagen antagit och som ska utgöra ett stöd för beslutsfattandet om prioriteringar ligger till grund för förarbetena av nuvarande lagstiftning. Förebyggande behandling vid utlandsresor omnämns som vård som inte bör finansieras med offentliga medel.

Mot denna bakgrund beslutar vi att utlandsprofylax inte utgör sådana prioriterade åtgärder inom hälso- och sjukvården som bör finansieras med offentliga medel. Därför ska Lariam, Malarone och Klorokinfosfat Recip inte subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet när de används för malariaprofylax. För andra godkända behandlingsområden ska läkemedlen även i fortsättningen vara subventionerade.

Beslutet gäller från och med den 1 mars 2012

Sidinformation


Publicerad
1 februari 2012