Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lipitor tuggtablett ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Lipitor (atorvastatin) tuggtablett för behandling av blodfettrubbningar ingår från och med den 24 februari 2012 i högkostnadsskyddet med begränsning till en viss grupp patienter.

Sedan tidigare finns Lipitor i form av en filmdragerad tablett inom högkostnadsskyddet i styrkorna 20 mg, 40 mg och 80 mg med begränsning till de patienter som inte uppnått behandlingsmålet med generiskt simvastatin.

Lipitor tuggtablett har tagits fram som en barnberedning, i första hand tänkt som ett alternativ vid behandling av barn i åldern 10 år och äldre.

Priset för Lipitor tuggtabletter 20 mg är detsamma som för de filmdragerade tabletterna i samma förpackningsstorlek och i motsvarande styrka. Då både effekt och dosering är densamma för de båda beredningsformerna bedöms den nya beredningsformen vara kostnadsneutral.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lipitor i den nya beredningsformen ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet med samma begränsning som Lipitor filmdragerade tabletter.

Beslutet gäller från och med den 24 februari 2012.

Sidinformation


Publicerad
28 februari 2012