Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cymbalta ingår även fortsättningsvis i högkostnadsskyddet med begränsning

Vid behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom är Cymbalta som tidigare subventionerat tidigast som tredjehandsalternativ eller senare.

Efter vår nya omprövning av Cymbalta har priset för läkemedlet sänkts något. Cymbalta är dock fortfarande ett tio gånger dyrare alternativ vid behandling av depression. Det är därför viktigt att begränsningen följs. Cymbalta ingår nu återigen i högkostnadsskyddet vid behandling av diabetesneuropati.

Cymbalta innehåller duloxetin och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för dem som lider av depression och generaliserat ångestsyndrom. I samband med den omprövning vi gjorde (år)2010 begränsade vi subventionen av Cymbalta. Begränsningen innebär att Cymbalta endast subventioneras vid behandling av patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom och som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det. Denna begränsning kvarstår men behandling av smärtsam diabetesneuropati subventioneras återigen.

Vår analys av hur Cymbaltas begränsning följs av förskrivare visar att endast drygt 60 procent av patienterna som för första gången sätts in på läkemedlet får det inom begränsningen. Det innebär att Cymbalta ofta används på ett sätt som inte är kostnadseffektivt. Därför har vi genomfört ytterligare en omprövning av om Cymbalta ska vara kvar i högkostnadsskyddet.

Omprövningen av Cymbalta har lett till att företaget har sänkt priset något för att korrigera för den kända felanvändningen. Detta tillsammans med behovet av sortimentsbredd gör att Cymbalta får vara kvar i högkostnadsskyddet.

Ariclaim och Cymbalta är utbytbara på apotek. I samband med att priset på Cymbalta sänks kommer Ariclaim, som enbart används vid diabetesneuropati, i regel att bytas ut till Cymbalta. Detta kan försvåra kommunikationen mellan förskrivare och patient. Därför kommer Cymbalta i fortsättningen att ingå i högkostnadsskyddet även för behandling av smärtsam diabetesneuropati.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cymbalta ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning vid depression och generaliserat ångestsyndrom. Vid smärtsam diabetesneuropati ingår Cymbalta i högkostnadsskyddet utan begränsning.

Beslutet träder i kraft 1 augusti 2012.

Sidinformation


Publicerad
8 maj 2012