TLV logotyp
TLV logotyp

Esbriet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Esbriet (pirfenidon) för behandling av lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 juni 2012. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med FVC under 80 procent.

Esbriet är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF). IPF är en kronisk sjukdom vid vilken bindväv bildas kontinuerligt i lungorna, vilket orsakar ihållande hosta, återkommande lunginfektioner och svår andfåddhet. Detta är ett allvarligt tillstånd där överlevnaden efter diagnos är kort.

Att behandla patienter med Esbriet inom hela den godkända indikationen ger en mycket hög kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår. TLV bedömer att produkten är kostnadseffektiv vid behandling av patienter som har en lungkapacitet (FVC) på under 80 procent jämfört med ingen behandling.

TLV beslutar att Esbriet ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för patienter med FVC under 80 procent.

Beslutet gäller från och med den 28 juni 2012.

Publicerad 28 juni 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter