Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prolia ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Prolia (denosumab) för behandling av benförlust på grund av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 5 juni 2012. Sedan tidigare ingår Prolia med begränsning för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte är lämplig.

Prolia är ett läkemedel som sedan tidigare är subventionerat för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte är lämplig. Prolia kan även användas för behandling av benförlust på grund av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer.

För behandling av män, vid den godkända indikationen, är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår relativt hög men rimlig vid beaktande av sjukdomens svårighetsgrad och avsaknad av annan behandling.

Vi beslutar att Prolia ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet även för behandling av benförlust på grund av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer. Sedan 18 december 2010 ingår Prolia i högkostnadsskyddet för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 5 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2012