TLV logotyp

Resolor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Resolor (prukaloprid), för behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte fungerar tillräckligt väl, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 juni 2012.

Resolor är ett läkemedel som används för att behandla symtom på kronisk (långvarig) förstoppning hos kvinnor där laxativ (läkemedel som utlöser tarmtömning) inte fungerar tillräckligt väl.

TLV bedömer att kostnaden för nyttan patienten erhåller är rimlig för de i den angivna patientpopulationen som svarar på behandlingen i jämförelse med ingen behandling.

Resolor ingår i högkostnadsskyddet endast för kvinnor som uppfyller den godkända indikationen eftersom andelen män i de studier som ligger till grund för godkännandet var för litet för att man skulle kunna dra säkra slutsatser angående män. Kostnadseffektiviteten kan vara en annan hos män än hos kvinnor och TLV vill därför få in ett underlag innan beslut kan fattas gällande subvention för män.

Vi beslutar att Resolor ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring.

Beslutet gäller från och med den 28 juni 2012.

Publicerad 29 juni 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV