Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Resolor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Resolor (prukaloprid), för behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte fungerar tillräckligt väl, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 juni 2012.

Resolor är ett läkemedel som används för att behandla symtom på kronisk (långvarig) förstoppning hos kvinnor där laxativ (läkemedel som utlöser tarmtömning) inte fungerar tillräckligt väl.

TLV bedömer att kostnaden för nyttan patienten erhåller är rimlig för de i den angivna patientpopulationen som svarar på behandlingen i jämförelse med ingen behandling.

Resolor ingår i högkostnadsskyddet endast för kvinnor som uppfyller den godkända indikationen eftersom andelen män i de studier som ligger till grund för godkännandet var för litet för att man skulle kunna dra säkra slutsatser angående män. Kostnadseffektiviteten kan vara en annan hos män än hos kvinnor och TLV vill därför få in ett underlag innan beslut kan fattas gällande subvention för män.

Vi beslutar att Resolor ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring.

Beslutet gäller från och med den 28 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2012