TLV logotyp

Rienso ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rienso (ferumoxytol) injektionsvätska 30 mg/ml för behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 16 november 2012. Begränsningen innebär att Rienso inte ingår i högkostnadsskyddet för patienter i hemodialys.

Vid kronisk njursjukdom försämras njurarna långsamt under många år. När njurfunktionen sänks kan sekundära rubbningar uppkomma, till exempel blodbrist som kan vara orsakad av järnbrist. Järnbrist kan behandlas med järntabletter, men den aktuella patientgruppen har ofta behov av injektion- eller infusionsbehandling med järn.

Rienso innehåller ferumoxytol och ges som intravenös injektion. Det finns redan järnpreparat inom läkemedelsförmånen som ges via injektion eller infusion. Rienso har visat effekt vid den aktuella indikationen och har en lägre kostnad vid normaldosering.

Rienso är dock inte kostnadseffektivt för patienter i behov av hemodialys eftersom de får sitt järntillskott i samband med vårdbesök för dialys.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Rienso injektionsvätska ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet, men inte för patienter i hemodialys.

Beslutet gäller från och med den 16 november 2012.

Publicerad 20 november 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV