Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rienso ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rienso (ferumoxytol) injektionsvätska 30 mg/ml för behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 16 november 2012. Begränsningen innebär att Rienso inte ingår i högkostnadsskyddet för patienter i hemodialys.

Vid kronisk njursjukdom försämras njurarna långsamt under många år. När njurfunktionen sänks kan sekundära rubbningar uppkomma, till exempel blodbrist som kan vara orsakad av järnbrist. Järnbrist kan behandlas med järntabletter, men den aktuella patientgruppen har ofta behov av injektion- eller infusionsbehandling med järn.

Rienso innehåller ferumoxytol och ges som intravenös injektion. Det finns redan järnpreparat inom läkemedelsförmånen som ges via injektion eller infusion. Rienso har visat effekt vid den aktuella indikationen och har en lägre kostnad vid normaldosering.

Rienso är dock inte kostnadseffektivt för patienter i behov av hemodialys eftersom de får sitt järntillskott i samband med vårdbesök för dialys.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Rienso injektionsvätska ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet, men inte för patienter i hemodialys.

Beslutet gäller från och med den 16 november 2012.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2012