Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fycompa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 8 december 2012 ingår Fycompa (perampanel), ett läkemedel för behandling av epilepsi, i högkostnadsskyddet med begränsning till en viss grupp patienter.

Epilepsi är en svår sjukdom för patienter som är läkemedelsresistenta, det vill säga inte får effekt eller tolererar de läkemedel som finns för att kontrollera sjukdomen.

Fycompa är ett läkemedel vid fokala anfall av epilepsi. Dess verkningsmekanism har inte använts tidigare av andra antiepileptika. Därför är det ett angeläget behandlingsalternativ för läkemedelsresistenta patienter.

Som ett andrahandsalternativ för tilläggsbehandling är kostnaden för Fycompa rimlig jämfört med de antiepileptika som används som andrahandsalternativ för tilläggsbehandling och som redan finns inom förmånen. Som förstahandsalternativ för tilläggsbehandling är Fycompa inte kostnadseffektivt, eftersom det finns billigare alternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Fycompa ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för tilläggsbehandling vid fokala anfall för läkemedelsresistenta patienter som har provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
11 december 2012