Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nevanac ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nevanac (nepafenak) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 12 december 2012. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.

Nevanac innehåller nepafenak som i ögat omvandlas till den aktiva substansen amfenak. Amfenak är en icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) substans.

Nevanac används till vuxna för:

  • att minska risken för makulaödem (svullnad i gula fläcken, den centrala delen av näthinnan i ögats bakre del) efter kataraktkirurgi i ögat hos patienter med diabetes.
  • att förebygga och behandla smärta och inflammation efter operation för grå starr (kataraktkirurgi) i ögat.

Vid förebyggande behandling samt vid behandling av smärta och inflammation i ögat efter kataraktkirurgi är Nevanac inte ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Vid reduktion av risk för makulaödem efter kataraktkirurgi i ögat hos patienter med diabetes är Nevanac ett kostnadseffektivt läkemedel och därför begränsas subventionen till denna indikation.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Nevanac ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för att minska risken för makulaödem som kan inträffa efter kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
12 december 2012