TLV logotyp

Nevanac ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nevanac (nepafenak) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 12 december 2012. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.

Nevanac innehåller nepafenak som i ögat omvandlas till den aktiva substansen amfenak. Amfenak är en icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) substans.

Nevanac används till vuxna för:

  • att minska risken för makulaödem (svullnad i gula fläcken, den centrala delen av näthinnan i ögats bakre del) efter kataraktkirurgi i ögat hos patienter med diabetes.
  • att förebygga och behandla smärta och inflammation efter operation för grå starr (kataraktkirurgi) i ögat.

Vid förebyggande behandling samt vid behandling av smärta och inflammation i ögat efter kataraktkirurgi är Nevanac inte ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Vid reduktion av risk för makulaödem efter kataraktkirurgi i ögat hos patienter med diabetes är Nevanac ett kostnadseffektivt läkemedel och därför begränsas subventionen till denna indikation.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Nevanac ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för att minska risken för makulaödem som kan inträffa efter kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2012.

Publicerad 12 december 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV