TLV logotyp

Domperidon Ebb ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Domperidon Ebb (domperidon) som främjar rörligheten i mag- tarmkanalen ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 25 april 2013. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med Parkinsons sjukdom.

Störd rörlighet i mage och tarm kan uppkomma av flera olika anledningar. Symtom som kan uppstå vid dessa tillstånd är illamående och kräkningar, sura uppstötningar samt fyllnadskänsla och obehag från buken. Domperidom Ebb har därmed ett brett användningsområde.

Vid behandling med dopaminagonister och/eller levodopa (antiparkinsonläkemedel) kan biverkningar uppkomma i form av bland annat illamående, kräkningar och gastropares. Domperidon Ebb kan användas för att lindra/förhindra dessa biverkningar. Domperidon Ebb är därmed en stödjande behandling för att vissa patienter med Parkinsons sjukdom ska kunna fortsätta alternativt börja med, adekvat antiparkinsonmedicinering. Två patientgrupper har identifierats där Domperidon Ebb bedöms som kostnadseffektivt:

  • Patienter med avancerad Parkinsons sjukdom som behöver apomorfin.
  • Patienter som behandlas per oralt med dopaminagonist och/eller levodopa och får besvärande biverkningar.

Domperidon Ebb liknar Priperan (metoklopramid). En praktisk skillnad är att Domperidon Ebb kan användas av patienter med Parkinsons sjukdom vilket inte Primperan kan. Domperidon Ebb kostar däremot drygt tre gånger mer än Primperan. Vi bedömer därför att Domperidon Ebb är kostnadseffektivt för patienter med Parkinsons sjukdom men inte för hela den godkända indikationen.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Domperidon Ebb ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för patienter med Parkinsons sjukdom.

Beslutet gäller från och med den 25 april 2013

Publicerad 08 maj 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV