Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Elonva ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Elonva (korifollitropin) för behandling av infertilitet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 29 maj 2013. Begränsningen innebär att Elonva inte är subventionerat vid äggfrysning av sociala skäl.

Elonva är ett långverkande FSH-läkemedel som stimulerar utvecklingen av ägg vid assisterad befruktning, till exempel in vitro-fertilisering (IVF). Elonva har en mer begränsad indikation än övriga FSH-preparat på marknaden. Förutom detta är den stora skillnaden mellan Elonva och de andra FSH-preparaten att Elonva är långverkande. Detta innebär att istället för dagliga injektioner injicerar patienten Elonva som sedan täcker de första sju dagarnas behandling. Vanligen behöver en kvinna som genomgår IVF injicera FSH i cirka tio dagar. Vid behandling med Elonva innebär detta att om stimulering med FSH behövs efter dag sju ska patienten fortsätta med dagliga injektioner av ett annat FSH-preparat till dess önskat resultat uppnåtts. Elonva finns i två styrkor, en för kvinnor som väger upp till och med 60 kg, och en för kvinnor som väger över 60 kg.

Det finns fem andra FSH-preparat inom förmånerna förutom Elonva. Alla dessa injiceras dagligen. Elonva har i kliniska studier visat likvärdig effekt med jämförelsepreparatet Puregon. Kostnaden för Elonva har jämförts med kostnaden för Menopur multidos. Företaget har även räknat på en tidsvinst för patienten som använder Elonva. Behandlingskostnaden för Elonva förefaller därmed likvärdig, eller till och med lägre än behandlingskostnaden för Menopur multidos.

FSH-preparat kan även erbjudas kvinnor utan direkt medicinsk anledning. Kvinnor som önskar plocka ut och frysa ner ägg för eventuella framtida behov har möjlighet att göra detta, så kallad äggfrysning av sociala skäl. Vi bedömer att FSH-behandling av medicinsk orsak bör subventioneras men däremot inte FSH-behandling utan medicinsk orsak.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Elonva ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet förutom vid äggfrysning av sociala skäl.

Beslutet gäller från och med den 29 maj 2013.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2013
Till toppen