Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Adcetris ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Adcetris (brentuximab vedotin) för behandling av patienter med Hodgkins lymfom och storcellig anaplastisk lymfom ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 21 juni.

Adcetris är avsedd att användas hos vuxna patienter med Hodgkins lymfom och storcellig anaplastisk lymfom. Dessa är cancerformer av typen lymfom. Totalt finns ett drygt sextiotal olika lymfomtyper.

Adcetris innehåller en human monoklonal antikropp (ett biologiskt producerat läkemedel) tillsammans med ett gift (toxin). Antikroppen letar upp de felaktiga cancercellerna och väl inne i dessa celler släpper de giftet, som hindrar dessa celler att dela sig, vilket slutligen leder till att cancercellerna dör.

Vi anser att resultaten från studierna för både Hodgkins lymfom och storcellig anaplastisk lymfom visar att behandling med Adcetris i enlighet med godkänd indikation är effektiv.

För Hodgkins lymfom bedömer vi att behandling med Adcetris i monoterapi är kostnadseffektivt. För användning som förbehandling för patienter som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation anser vi att det är kostnadseffektivt att behandla med Adcetris om patienten förväntas behöva högst 6 behandlingscykler.

Däremot bedömer vi att förbehandling med Adcetris för patienter som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation vid Hodgkins lymfom inte är kostnadseffektiv där dosering sker enligt produktresumén.

När det gäller sALCL bedömer vi att behandling med Adcetris är kostnadseffektiv. Detta eftersom patienterna med största sannolikhet får större nytta av behandling med Adcetris än patienter med Hodgkins lymfom.

Det finns en osäkerhet kring hur det faktiska utfallet kommer att bli i den kliniska vardagen. Om användningen inte stämmer överens med användningen i de kliniska studierna, kan frågan om läkemedlets kostnadseffektivitet komma i ett annat läge. Därför förenas beslutet med villkoret att företaget ska komma in med en hälsoekonomisk analys. Analysen ska ta hänsyn till de studier som ska visa de långvariga effekterna av Adcetris och hur användningen blir i klinisk praxis.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Adcetris ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast som förbehandling för patienter som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation om patienten förväntas behöva högst 6 behandlingscykler, samt vid monoterapi.

Beslutet gäller från 21 juni 2013.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2013