Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tresiba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Tresiba (insulin degludek) vid diabetes ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 19 juni 2013.

Tresiba (injektionsvätska) 100 enheter/ml är ett läkemedel för behandling av vuxna patienter med typ 1-diabetes (T1D) och typ 2-diabetes (T2D). Diabetes är en sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att reglera blodsockernivån eller när kroppen inte kan använda insulinet effektivt. Tresiba är en långverkande insulinanalog och fungerar som en ersättning för humant insulin.

Det finns sedan tidigare två långverkande insulinanaloger inom läkemedelsförmånerna: Lantus (insulin glargin) och Levemir (insulin detemir).

Behandling med Tresiba resulterar i en reglering av blodsockernivåerna (HbA1c) som inte är sämre än Lantus och Levimir. Studier visar också att behandling med Tresiba minskar risken för hypoglykemi (låg blodsockernivå) under natten hos patienter med T1D och T2D.

Läkemedelspriset för Tresiba är högre än för Lantus och Levimir.

Vi bedömer att företaget visat att Tresiba är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för patienter med T1D och för patienter med T2D som har problem med upprepade hypoglykemier. Vi bedömer däremot att företaget inte visat att Tresiba är kostnadseffektivt för patienter med T2D som inte har problem med upprepade hypoglykemier.

Vid en sammantagen bedömning beslutar vi att Tresiba (100 enheter/ml) ska vara subventionerat för patienter med T1D samt för patienter med T2D där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Ansökan beviljas med nedanstående begräsning.

Begränsning: Tresiba ingår i läkemedelsförmånerna vid behandling av typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2013.

Sidinformation


Publicerad
24 juni 2013