Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rienso i förpackningsstorleken 2x17 ml ingår inte i högkostnadsskyddet. Rienso i förpackningsstorleken 6x17 ml ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rienso (ferumoxytol) injektionsvätska 30 mg/ml för behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom i förpackningsstorlekarna 1x17 ml och 10x17 ml ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Företaget har ansökt om pris och subvention för två nya förpackningsstorlekar; 2x17 ml och 6x17 ml.

Vi har tidigare bedömt att behandling med en injektionsflaska Rienso är kostnadsbesparande i förhållande till behandling med Monofer. Två injektionsflaskor har däremot inte bedömts vara ett kostnadseffektivt alternativ. Därför avslås ansökan om 2x17 ml.

Förpackningen om 6x17 ml ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Rienso inte ingår i högkostnadsskyddet för patienter i hemodialys.

Beslutet gäller från och med den 30 april 2013.

Sidinformation


Publicerad
25 juni 2013