Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Forxiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Forxiga (dapagliflozin), ett läkemedel för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 juni 2013. Subventionen gäller endast när Forxiga används som tillägg till behandling med metformin.

Forxiga verkar genom att avlägsna överflödigt socker från kroppen via urinen. Läkemedlet kan både användas som enda läkemedelsbehandling (monoterapi) och i kombination med andra läkemedel mot diabetes typ 2.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är metformin förstahandsval vid behandling av diabetes typ 2. Om patienten inte når behandlingsmålet kan ofta behandling med sulfonureider (SU) och insulin bli aktuell.

Kliniska studier har visat att behandling med Forxiga som tillägg till metformin har samma effekt på långtidsblodsockret som när SU läggs till metformin. Patienterna minskade mer i vikt i Forxigagruppen. Företaget har i en hälsoekonomisk analys visat att Forxiga är kostnadseffektivt i jämförelse med SU som tillägg till metformin. Företaget har däremot inte visat kostnadseffektivitet vid monoterapi eftersom det saknas studier som direkt jämför Forxiga med annan monoterapi.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Forxiga ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast som tillägg till behandling med metformin.

Beslutet gäller från och med den 21 juni 2013.

Sidinformation


Publicerad
22 augusti 2013