Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Modigraf ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Modigraf (takrolimus) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 oktober 2013 för barn under fem år som inte kan svälja kapslar. Modigraf är en ny beredningsform av substansen takrolimus i form av ett granulat som bereds till en oral suspension. Substansen takrolimus i beredningsformen kapsel, depotkapsel och infusionsvätska ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Modigraf förskrivs efter organtransplantationer och har indikationen profylaktisk behandling mot transplantationsavstötning hos vuxna och barn vid njur-, hjärt- eller levertransplantation. Läkemedlet har även indikationen behandling av transplantationsavstötning hos vuxna och barn vid resistens mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel.

Efter en organtransplantation är det vanligt att läkemedelsbehandlingen består av en trippelkombination av en kalcineurinhämmare (t.ex. takrolimus eller ciklosporin), en antiproliferativ drog (t.ex. mykofenolatmofetil eller azatioprin) och därtill en steroid. De beredningsformer av takrolimus som idag finns inom förmånerna är kapslar, depotkapslar och infusionsvätska.

I avsaknad av en lämplig beredningsform för barn som inte kan svälja kapslar har anhöriga och vårdpersonal öppnat kapslar innehållande takrolimus och själva tillverkat en suspension. Ciklosporin finns tillgängligt inom förmånerna som kapslar och oral lösning.

Läkemedelskostnaden för Modigraf är högre än befintliga behandlingsalternativ inom förmånerna. Företaget har dock genom sin hälsoekonomiska analys kommit fram till att behandling med Modigraf blir kostnadsbesparande för barn under fem år. Analysen bygger på ett antagande om att behandling med Modigraf leder till färre akuta avstötningar

För barn från fem år och uppåt har företaget inte inkommit med något hälsoekonomiskt material.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Modigraf, granulat till oral suspension, ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning:

Läkemedlet subventioneras endast för barn under fem år som inte kan svälja kapslar.

Beslutet gäller från och med den 4 oktober 2013.

Sidinformation


Publicerad
8 oktober 2013
Till toppen