Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Elvanse ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) för behandling av ADHD ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 19 december 2013.

Elvanse är ett läkemedel som används vid behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning). ADHD är ett neuropsykiatriskt tillstånd som utmärks av bland annat koncentrationssvårigheter, rastlöshet och bristande impulskontroll. Förstahandspreparat vid läkemedelsbehandling av ADHD är det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat. För personer med ADHD som inte uppnår behandlingsmålet med metylfenidat, eller inte tolererar det, används Strattera (atomoxetin), som inte är centralstimulerande. Elvanse används också hos barn som inte uppnår behandlingsmålet med metylfenidat, som ett alternativ till Strattera. Elvanse är utvärderat i kliniska studier hos barn (6-17 år) utan annan komplicerande psykiatrisk eller kardiovaskulär sjuklighet.

Elvanse reducerar symtom och lindrar funktionsnedsättning vid ADHD bättre än placebo och minst lika effektivt som metylfenidat. För barn med ADHD som tidigare prövat metylfenidat men inte uppnått tillräcklig klinisk effekt är det större sannolikhet att klinisk effekt kan uppnås med Elvanse än med Strattera. Effekten av Elvanse inträder också snabbare. Den genomsnittliga läkemedelskostnaden för Elvanse är densamma som för Strattera. Företaget har inte visat att Elvanse är kostnadseffektivt som första linjens behandling för barn eller vid nyinsättning hos vuxna.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Elvanse ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för barn i åldern 6 år och äldre när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, och hos ungdomar vars symtom kvarstår i vuxen ålder och som har haft nytta av behandlingen.

Beslutet gäller från och med den 19 december 2013.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2013