Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ganfort ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ganfort (bimatoprost och timolol) för behandling av glaukom eller förhöjt tryck i ögat ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 20 december 2013. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Ganfort ögondroppar i endos är ett kombinationsläkemedel, som innehåller ämnena bimatoprost och timolol och är fritt från konserveringsmedel, och tillhör kombinationen prostaglandinanaloger och betablockerare som minskar trycket i ögat.

Inom högkostnadsskyddet finns ögondroppar som innehåller enskilda substanser eller olika kombintationer och är fria från konserveringsmedel.

Vid jämförelse med Cosopt (endos) framstår nyttan av Ganfort (endos) som likvärdig. Behandlingskostnaden för Ganfort (endos) är lägre än vid behandling med Cosopt (endos).

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ganfort (endos) ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som inte tolererar konserveringsmedel.

Beslutet gäller från och med den 20 december 2013. 

Sidinformation


Publicerad
27 december 2013