TLV logotyp
TLV logotyp

Sancuso, depotplåster, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Sancuso (granisetron), depotplåster, för behandling av illamående och kräkningar som kan uppstå som en biverkan av kemoterapi, ingår i förmånerna för patienter där peroral administrering inte är lämplig.

Illamående och kräkningar är biverkningar som patienter som får kemoterapi ofta drabbas av. Dessa biverkningar kan vara påfrestande för patienterna och i värsta fall leda till en sämre följsamhet till kemoterapibehandlingen. För att förebygga biverkningarna används serotonin (5-HT3)-receptorantagonister i kombination med kortikosteroider, som standardbehandling.

Sancuso är genom indikation begränsat till patienter där peroral antiemetisk administrering kompliceras av faktorer som gör det svårt för patienten att svälja. För dessa patienter är peroral behandling inte ett relevant behandlingsalternativ, utan de är istället beroende av intravenös behandling.

Företaget har jämfört behandling med Sancuso, depotplåster, med behandling med intravenöst ondansetron, både med avseende på effekt och i den hälsoekonomiska analysen. Företaget har genom en indirekt effektjämförelse antagit likvärdig effekt och därför gjort en kostnadsminimeringsanalys. Enligt företagets analys blir Sancuso kostnadsbesparande för de patienter som är beroende av intravenös administrering.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Sancuso, depotplåster, ska ingå i förmånerna med begränsning att det endast subventioneras till patienter där peroral administrering inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 31 januari 2014.

Publicerad 31 januari 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter