Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hidrasec, granulat till oral suspension, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Hidrasec (racekadotril), granulat till oral suspension, för behandling av akut diarré hos spädbarn och barn, ingår i högkostnadsskyddet där behandling med enbart vätskeersättning och vanliga stödåtgärder är otillräckliga.

Akut diarré hos spädbarn är en vanlig åkomma. Det är också vanligt att barn söker vård till följd av symtom som kräkning och diarré. Ju mindre barnet är desto större risk är det att barnet blir intorkat. Om barnet själv inte kan kompensera vätskeförlusten behöver barnet vårdas på sjukhus.

Hidrasec ska enligt indikationen användas som tillägg till vätskeersättning och vanliga stödåtgärder, när dessa åtgärder är otillräckliga.

Företaget har jämfört behandling med Hidrasec med behandling med enbart vätskeersättning, detta i avseende på effekt och hälsoekonomiska konsekvenser. Företaget har bifogat en metaanalys där det konkluderas att bland de barn som får tillägg av Hidrasec till vätskeersättning tillfrisknar en större andel inom två dygn jämfört med dem som enbart får vätskeersättning. Utifrån metaanalysen har företaget genom en kostnadsminimeringsanalys framfört att behandling med Hidrasec som tillägg till vätskeersättning är kostnadsbesparande jämfört med behandling med endast vätskeersättning. Det är framförallt skillnader i sjukhusinläggningar som driver storleken på kostnadsbesparingen, men även till viss del kostnaderna för öppenvården samt kostnad för produktionsbortfall till följd av föräldrar som stannar hemma från arbetet för att vårda sina barn. Efter en känslighetsanalys av företagets kostnadsminimeringsanalys framkommer att endast en liten effektfördel krävs för att Hidrasec ska anses vara kostnadsbesparande.

Sammantaget bedömer TLV att behandling med Hidrasec förkortar varaktigheten av sjukdomstillståndet i en sådan utsträckning som krävs för att Hidrasec ska anses vara kostnadsbesparande.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Hidrasec, granulat till oral suspension, ska ingå i förmånerna med begränsningen att det endast subventioneras till spädbarn och barn där behandling med enbart vätskeersättning och vanliga stödåtgärder är otillräckliga.

Beslutet gäller från och med den 28 februari 2014.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2014