Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xaluprine ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xaluprine (merkaptopurin) som används vid behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL), ingår från och med den 28 februari 2014 i högkostnadsskyddet med begränsning. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter där tablettbehandling inte är lämplig.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av blodcancer som drabbar barn. Sjukdomen kan dock även drabba vuxna. ALL behandlas med cytostatika och behandlingen delas in i tre faser. Målet är att bota patienten. Det är framför allt i den sista behandlingsfasen som behandling sker med den aktiva substansen merkaptopurin. Behandlingen med merkaptopurin pågår i drygt två år.

Xaluprine, oral suspension, är en ny beredningsform av merkaptopurin. Substansen är ett cytostatikum och finns idag inom förmånerna i tablettform, i läkemedlet Puri-nethol. I brist på en lämplig beredningsform förekommer det idag att tabletterna krossas för de patienter som har svårt att svälja. Xaluprine är ett särläkemedel som är speciellt framtaget för dessa patienter och för dem som behöver en annan dos än den i tabletterna. Xaluprine har bedömts ha jämförbar effekt som Puri-nethol.

Den rena läkemedelskostnaden för behandling med Xaluprine är högre än för jämförelsealternativet tabletter. Företaget har presenterat olika beräkningar för vad en ändamålsenlig och patientsäker hantering av tabletterna för aktuell patientgrupp skulle kosta. Enligt dessa beräkningar skulle kostnaden för en ändamålsenlig hantering av tabletterna överstiga den merkostnad som Xaluprine medför.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xaluprine, oral, suspension, ska vara subventionera och ingå i högkostnadsskyddet för patienter där tablettbehandling inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 28 februari 2014.

Sidinformation


Publicerad
18 mars 2014