TLV logotyp

Vipdomet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Diabetesläkemedlet Vipdomet (alogliptin och metformin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 2 april 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

Vipdomet är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen behandlas i första hand med livsstilsförändringar. De flesta som lider av sjukdomen behöver även behandling med blodsockersänkande läkemedel.

Vipdomet är ett kombinationsläkemedel som innehåller dipeptyl peptidas-4 (DPP-4)-hämmaren alogliptin och metformin. Relevant jämförelsealternativ till Vipdomet är de båda substanserna alogliptin (Vipidia) och metformin tillsammans. TLV:s bedömning är att Vipdomet ger en lika gynnsam effekt på blodsockerkontroll som jämförelsealternativet men till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vipdomet ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

Beslutet gäller från och med den 2 april 2014.

Publicerad 04 april 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV