Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vipdomet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Diabetesläkemedlet Vipdomet (alogliptin och metformin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 2 april 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

Vipdomet är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen behandlas i första hand med livsstilsförändringar. De flesta som lider av sjukdomen behöver även behandling med blodsockersänkande läkemedel.

Vipdomet är ett kombinationsläkemedel som innehåller dipeptyl peptidas-4 (DPP-4)-hämmaren alogliptin och metformin. Relevant jämförelsealternativ till Vipdomet är de båda substanserna alogliptin (Vipidia) och metformin tillsammans. TLV:s bedömning är att Vipdomet ger en lika gynnsam effekt på blodsockerkontroll som jämförelsealternativet men till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vipdomet ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

Beslutet gäller från och med den 2 april 2014.

Sidinformation


Publicerad
4 april 2014