Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vipidia ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Diabetesläkemedlet Vipidia (alogliptin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 2 april 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin.

Vipidia är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen behandlas i första hand med livsstilsförändringar. De flesta som lider av sjukdomen behöver även en behandling med blodsockersänkande läkemedel.

Vipidia hör till gruppen dipeptyl peptidas-4 (DPP-4)-hämmare, som sänker blodsockernivåerna genom att öka insöndringen av insulin. Sedan tidigare finns tre DPP-4-hämmare inom läkemedelsförmånerna med begränsning. Relevanta jämförelsealternativ är Januvia och Onglyza. TLV:s bedömning är att Vipidia ger en lika gynnsam effekt på blodsockerkontroll som jämförelsealternativen, men till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vipidia ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin.

Beslutet gäller från och med den 2 april 2014.

Sidinformation


Publicerad
4 april 2014