TLV logotyp
TLV logotyp

Aubagio ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

På företagets begäran har TLV omprövat sitt tidigare beslut om MS-läkemedlet Aubagio (teriflunomid). Omprövningen resulterade i att TLV beviljar Aubagio begränsad subvention för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ.   

På företagets begäran har TLV omprövat sitt tidigare beslut om MS-läkemedlet Aubagio (teriflunomid). Omprövningen resulterade i att TLV beviljar Aubagio begränsad subvention för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ.

TLV beslutade den 8 maj 2014 att avslå ansökan om att Aubagio, filmdragerad tablett, för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, MS, ska ingå i högkostnadsskyddet. Företaget Genzyme AB, som marknadsför Aubagio har i en skrivelse begärt att TLV ska ompröva sitt tidigare beslut och bevilja Aubagio subvention med samma begränsning som den som nu gäller för Copaxone.

TLV har bedömt att det rimligt att ompröva det tidigare beslutet bland annat mot bakgrund av att frågan om en begränsad subvention inte prövades vid beslutstillfället.

Aubagio utgör, i likhet med Copaxone, ytterligare ett alternativ till behandling med interferon beta. Aubagio har, till ett lägre pris än Copaxone, en annorlunda verkningsmekanism och andra biverkningar än interferon beta-preparat. Att bevilja Aubagio begränsad subvention medför ytterligare ett behandlingsalternativ för den aktuella patientgruppen och till ett lägre pris än Copaxone.

Beslutet gäller från och med den 20 juni 2014.


Publicerad 19 juni 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter