Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hyprosan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Hyprosan (hypromellos) för behandling av torra ögon hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 maj 2014.

Läkemedlet Hyprosan är ett tårsubstitut som används vid behandling av symtom vid torra ögon hos vuxna, inklusive torr horn- och bindhinneinflammation (keratoconjunctivitis sicca).

Hyprosan innehåller inga substanser med farmakologisk effekt. Läkemedlet är okonserverat men tillhandahålls i en droppflaska som har en insats som håller beredningen steril och medför att den är hållbar i en månad.

Det finns ingen evidens för att något tårsubstitut inom läkemedelsförmånerna har bättre effekt än de andra. Ögondroppar med konserveringsmedel bör dock undvikas vid kontinuerlig behandling. Företaget har gjort en kostnadsjämförelse och ansökt om ett lägre pris jämfört med priset för relevanta jämförelsealternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Hyprosan, ögondroppar, ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning:

Subventioneras endast för patienter som behöver kontinuerlig behandling eller patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Beslutet gäller från och med den 28 maj 2014.

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2014