Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

InductOs ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

InductOs (dibotermin alfa) för behandling av akuta tibiafrakturer hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med en begränsning från och med den 21 november 2014.

InductOs är indicerat att användas som behandling av akuta tibiafrakturer hos vuxna, som ett tillägg till standardvård i form av öppen reposition och märgspikning med icke förborrad märgkanal. Tibiafraktur är en vanlig typ av benfraktur. Svårighetsgraden av öppen fraktur graderas genom Gustillo-Andersson (GA) systemet. En högre gradering betyder en mer komplex skada och därför en större risk för infektioner.

Den aktiva substansen i InductOs, dibotermin alfa, är en kopia av ett kroppseget protein (benmorfogent protein 2, BMP2) som verkar på benstrukturen genom att stimulera nybildningen av ben. InductOs som tillägg till standardvård har i kliniska studier visat sig reducera risken för misslyckad behandling, antal materialfel, infektioner (associerat med GA typ III) samt leda till en snabbare tid till läkning jämfört med enbart standardvård. Effekten är större för svårare frakturer enligt GA-systemet.

För tibiafrakturer av svårighetsgraden GA IIIA - GA IIIC bedömer TLV att kostnaden för den nytta InductOs ger är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att InductOs ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning:

InductOs subventioneras vid behandling av akuta tibiafrakturer hos vuxna, som tillägg till standardvård i form av öppen reposition och märgspikning med icke förborrad märgkanal, vid frakturer av Gustillo-Andersson typ IIIA, IIIB och IIIC.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
25 november 2014
Till toppen